Facebook
logo ISO 9001

ISO 9001

Rozhodnutí valné hromady společnosti č. 1/2004

Politika jakosti a cíle jakosti pro rok 2004
Šplíchal, s.r.o., Lanškroun
'Kvalita a tradice - cesta k zákazníkovi.'

Nástrojárny, které u nás zadávají kooperace na přesné broušení

Hlavním cílem, k jehož naplnění slouží systém jakosti je trvalý rozvoj a prosperita společnosti, v čemž je zahrnuta snaha udržet zákazníky, rozšířit klientelu, snížit náklady na jakost v oblasti záručních oprav, zvýšit podíl velkých zakázek - dlouhodobě plánovaných, omezit nebo zracionalizovat malé zakázky, dosáhnout stálých vztahů v kooperační oblasti a v oblasti subdodavalelů v pomocných a režijních materiálů, optimálního využívání personálních kapacit a jejich kvalifikace. K dosažení hlavního cíle vede plnění cílů postupných, realizace dodávek výrobků i služeb na tuzemském i zahraničním trhu v požadované jakosti, přičemž zákazníci nabývají důvěry, že jejich požadavky na jakost jsou a i nadále budou plněny, soustavný a trvalý rozvoj společnosti při zvyšování produktivity práce s využitím nejmodernějších poznatků a metod řízení, snižování vlastních nákladů i nákladů na neshodné výrobky nebo služby, příprava a motivace pracovníků k iniciativě a efektivnosti, jejich zainteresovanost na naplnění požadavků a cílů systému jakosti.

Realizace těchto cílů se stanovuje jako operativní a perspektivní. Za splnění stanovených cílů je prioritně odpovědné vedení společnosti.

Politika jakosti

Dlouhodobá a systematická péče o jakost je strategickým cílem společnosti. Kvalita produktu společnosti má prvořadý význam pro existenci a naplňování strategie společnosti. Předcházení vlivu nedostatků je preferováno před následným zjišťováním a odstraňováním závad. Základem spolupráce na všech úrovních ve společnosti Šplíchal s.r.o., Lanškroun a se všemi zákazníky i kooperujícími společnostmi a subdodavateli jsou dobré partnerské vztahy. Společnost chápe požadavky normy ČSN EN ISO 9001 jako prostředek k uspokojování potřeb zákazníků. Politika jakosti je vlastní všem zaměstnancům společnosti.

DNV-GL