Facebook

Nástroje

Toto jsou ukázky námi vyrobených nástrojů a tvarových dílů

101 101 101 101 101 101

Magnety

Tyto podložky slouží k upínání obrobků z ocele i tvrdokovu a to již od tl. 0,2 mm. V praxi se osvědčily především při obrábění broušením a hloubením. Pomocí těchto podložek lze brousit takové obrobky, které není možné brousit na klasickém magnetickém stole, např. z důvodu upínání. Z obrázku je patrné, že podložky jsou magneticky odstíněné, takže manipulace při upínání na velký magnetický stůl je velice snadná. Magnetické podložky jsou úhlovány, broušeny a jejich rozměr je v toleranci 0,002 mm. V prizmatické podložce jsou standardně vybroušeny čtyři prizma. Tři z nich mají úhel 45°-45° a mají různou velikost, čtvrté, velikostí střední, je vybroušeno s úhly 30°-60°. Počet, velikost a úhel zabroušení prizma si lze s ohledem k různému využití a použití podložek u výrobce formou 'upřesněné' objednávky stanovit. Celkový vnější rozměr je d98 x š64 x v34. Hlavní přednosti podložek jsou v rychlosti a snadnosti upínání, ve značné přídržné síle, možnosti upnutí 'napříč' magnetických pólů mag. stolu, v odvodu tepla atd.

101